Em nữ sinh cấp ba bướm hồng ngây thơ học về thèm cưỡi trên chim